Бланки (документи, інструкції):


[ Довідка про неприбутковість Інституту]
[ Свідоцтво МОНУ про внесення ІМІНАМН до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (jpg) ]
[ Матеріали  для підготовки Загального звіту Інституту (архів ZIP) ]
[ Технічне завдання та календарний план ]
[ ДСТУ 3008-2015 Правила оформлення звітів ]
[ ДСТУ 8302-2015 Бібліографія ]
[ Заявка на химреактивы и не дорогостоящее оборудование ]
[ Заявка на дорогостоящее оборудование ]

[ План науково-дослідних робіт  2018]
[ Реєстр обов'язкової розсилки методичних документів ]
[ Методичні вказівки з підготовки патентного звіту (пошуку) ]
[ Методичні рекомендації. Технологія підготовки ]

 
Для аспірантів:


[ Реєстр з'їздів та конгресів ]
[ Список документів для планування дисертаційних робіт ]
[ Список документів для планування в участі у конкурсі в аспірантуру
]
[
Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 (Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктоора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах))]


Атестація наукових співробітників:

[Порядок проведення атестації наукових співробітників ]
[Форма атестаційного листа для заповнення ]
[Форма бюллетеню для голосування для заповнення]

Обяви

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України» вивчає попит на оренду приміщення, загальною площею 199,2 кв. м., у господарському корпусі, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16. Ринкова вартість орендованого майна, станом на 03.10.2018 р., становить 1 999 000,00 грн. без ПДВ. Базова місячна орендна плата за 1 місяць становить 33317,00 грн. (орендна ставка 20 %) без ПДВ. З пропозиціями звертатись за тел. 057 731-29-16 до планово-економічного відділу ДУ «ІМІ НАМН» протягом 10 робочих днів з дня виходу газети.