Науково-практична конференція

«Мікробіологічні читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського»

(Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 496 від 13.09.2019 р.).

Напрямки роботи:


1. 1. Висвітлення ролі Ю.Л. Волянського у становленні і розвитку мікробіологічної науки та створенні школи науковців.

    2. Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія мікроорганізмів.

3. 3. Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів та їх асоціацій при інфекційних і соматичних захворюваннях.

4. 4. Вірусологія, молекулярна генетика.

5. 5. Проблеми фундаментальної, клінічної та лабораторної імунології та алергології.

6. 6. Актуальні питання клініки, діагностики та лікування інфекційних хвороб. Соціально значущі, емерджентні та реемерджентні інфекції.

7. 7. Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині.

8. 8. Стан, перспективи розробки, стратегія використання імунобіологічних, промікробних, про- та пребіотичних препаратів на сучасному етапі.

9. 9. Актуальні питання вакцинопрофілактики.

1010. Біотехнологія і генна інженерія.

Форми участі у науково-практичній конференції:

- усна доповідь на засіданнях,

- стендове повідомлення,

- публікація тез,

- вільний слухач.

[Інформаційний лист, реквізити, правила оформлення тез доповідей]

[Програма конференції]

[Короткий звіт про роботу конференції]

[Тези конференції]

 

               

    Інформаційні спонсори:

http://pharma.net.ua/https://www.vz.kiev.ua/