Лабораторія вірусних інфекцій

 

Kalinichenko

Завідуюча лабораторії вірусних інфекцій Калініченко Світлана Вікторівна,  доктор медичних наук


Колектив:

Торяник І. І., провідний науковий співробітник, доктор медичних наук.

Попова Л. О., старший науковий співробітник.

Мелентьєва Х. В., старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук.

Антушева Т.І. , старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук.

Оветчин П.В.., старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.

Моісеєнко Т.М.,  науковий співробітник, кандидат біологічних наук.

Current Research project

НАМН 133/2017 Мікроекологічні аспекти при різних формах гострих вірусних гепатитів. Дані про початок і завершення проекту: 2017-01 2019.12

 

Публікації  2014 – 2019

1.  Вплив ультразвуку і електромагнітних хвиль міліметрового діапазону на адгезивні властивості
C. diphtheriae [Текст] / Антушева Т. І., Бабич Є. М., Калініченко С. В., Рижкова Т. А., Скляр Н.І.,
Коваленко О.І. // Успіхи сучасного природознавства. - 2014. - №3. - С. 48-52. ISSN 1681-7494. (Російська)
2.Вивчення біологічних властивостей пробіотичних штамів Lactobacillus spp. при культивуванні
 їх в аеробних та мікроаерофільних умовах [Електронний ресурс] // Бабич Е. М., Калініченко С. В.
, Коротких О.О., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Маслій І.Г., Балак А.К., Шкодовська Н.Ю., Багача М.Б.
// Аннали Мечниковського Інституту. – 2014. – №1. – С. 33-37
3.    Особливості конкурентної активності пробіотичних та вилучених з різних еконіш штамів
лактобацил за різних умов газового складу атмосфери культивування. Рижкова Т. А., Калініченко С. В.,
Бабич Є. М., Скляр Н. І., Хворостяна В. О., Шкодовська Н. Ю., Куцина О. М., Баганча М. Б., Півненко С. Ю. // Аннали Мечниковського Інституту. – 2014. – №2. – C. 64-69.
4.    Особливості конкурентної активності пробіотичних та вилучених з різних еконіш штамів лактобацил за різних умов газового складу атмосфери культивування. Рижкова Т. А., Калініченко С. В., Бабич Є. М., Скляр Н. І., Хворостяна В. О., Шкодовська Н. Ю., Куцина О. М., Баганча М. Б., Півненко С. Ю. // Аннали Мечниковського Інституту. – 2014. – №2. – C. 64-69.
5.    Біофізична характеристика пливу електромагнітних та ультразвукових хвиль на біооб’єкти [Електронний ресурс] / Калініченко С.В. , Антушева Т.А., Коротких О.О., Бабич Є.М.,  Ківва Ф.В.,  Коваленко О.І., Рижкова Т.А., Балак О.К. // Аннали Мечниковського Інституту. – 2015. – №3. – Т. 1. – C. 25-36. - Режим доступу :  http://www.imiamn.org.ua/journal/3_2015/pdf/4.pdf
6.    Хроматографічний аналіз екзометаболітів Lactobacillus plantarum, отриманих за різних умов газового складу атмосфери культивування та впливу фізичних чинників [Текст] / Калініченко С.В., Коротких О.О., Бабич Є.М., Ківва Ф.В., Коваленко О.І. // Вісник проблем біології і медицини. -– 2015. – №3. – Т. 2 (123). – C. 283-289.
7.    Вивчення чутливості госпітальних штамів S. aureus до дії дезінфектантів [Електронний ресурс] / Пономаренко С.В., Антушева Т.І., Калиниченко С.В., Рижкова Т.А., Ковальова О.О. // Живі і біокосні системи. - 2015. - № 13. - Режим доступу: http://www.jbks.ru/archive/issue-13/article-11. (Російська)
8.    Вплив електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на здатність патогенних коринебактерій до утворення біоплівок [Електронний ресурс] / Рижкова Т. А., Калиниченко С. В., Бабич Є. М., Коротких Е. О., Хворостяна В. А. // «Живі і біокосні системи». - 2015. - № 14; Режим доступу: http://www.jbks.ru/archive/issue-14/article-4 (Російська)
9.    Сучасні напрямки створення та удосконалення пробіотиків [Текст] / Калініченко С.В., Коротких О.О., Тіщенко І.Ю. // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. - № 1 (42). – С. 4-10.
10.    Microecological disorders and their modern correction / Kalinichenko S.V., Korotkykh O.O., Tishchenko I.Yu. // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. - № 2 (43). – С. 6-12.
11.    Оцінка цитотоксичної дії екзометаболітів Lactobacillus plantarum in vitro / О. О. Коротких, С. В. Калініченко // Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 1(2). - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2016_1(2)__34
12.    Вплив газового складу атмосфери культивування на чутливість Staphylococcus aureus до антибіотиків / Коротких О.О., Калініченко С.В., Антушева Т.І. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 2 (Т.20). – С. 326-329.
13.    Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метабіотичних препаратів. Методичні рекомендації [Текст] / Бабич Є.М., Калініченко С.В., Рижкова Т.А., Коротких О.О., Скляр А.І., Колесникова І.П., Маслій І.Г. // МОЗ, НАМНУ, УЦНМІПЛР. – Київ, 2016. – 30 с.
14.    Методи оцінки властивостей потенційних пробіотичних штамів лактобацил і біфідобактерій. Методичні рекомендації [Текст] / Співак М.Я., Бабич Є.М., Калініченко С.В., Лазаренко Л.М., Мокрозуб В.В., Коротких О.О., Антушева Т.І., Тимошок Н.О., Бабенко Л.П., Демченко О.А., Большакова Г.М., Демченко О.М., Шевчук В.О., Ганова Л.О., Жолобак Н.М. // МОЗ, НАНУ, НАМНУ, УЦНМІПЛР. – Київ, 2016. – 27 с.
15.    Вплив електромагнітного випромінювання та газового складу атмосфери культивування на здатність стафілококів і коринебактерій до біоплівкоутворення / Попов М.М., Калініченко С.В., Чаусовська Т.А., Бабич Є.М., Коротких О.О., Ківва Ф.В., Коваленко О.І., Балак О.К // Biоmedical and biosocial anthropology. – 2016. - № 26. – С. 45-49
16.    Характеристика факторів патогенності штамів Staphylococcus aureus за різних умов газового складу атмосфери культивування / С. В. Калініченко, О. О. Коротких, Т. І. Антушева // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 3, Т. 1 (131) – С.173-176.
17.    Протиінфекційна резистентність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів / С. В. Калініченко, О. О. Коротких, Т. І. Антушева // Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 4 (1). - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2016_4%281%29__542017
18.    Патент № 113116 UA, МПК G09B 23/28 (2006.01) «Спосіб одержання лабораторної моделі хронічного назального носійства стафілококового генезу у кролів» / Калініченко С.В., Коротких О.О., Бабич Є.М., Антушева Т.І. – заявник і патентовласник: Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України». Номер заявки: u 2016 07616. Дата подання заявки: 11.07.2016. Дата публікації: 10.01.2017, Бюл. № 1, 2017.
19.    Характеристика біологічних властивостей лактобацил за аеробних та мікроаерофільних умов атмосфери інкубації / Коротких О.О., Калініченко С.В., Дубініна Н.В. // Вісник проблем біології і медицини. - 2017. - Вип. 3 (2). - С. 29-32. http://vpbm.com.ua/ua/kopiya-vyipusk-3-tom-2-(138),/9006
20.    Морфологічна характеристика мегалоцитарного гепатиту / Тораник І.І., Калініченко С.В., Попова Н.Г., Мелентьєва Х.В., Скляр А.І. // Журнал "Знання" (Словенія). - 2017. - Вип. 1., № 10. - Р. 59-62. - ISNN 3124-1123. (English)
21.    Структурні та функціональні зміни тканин печінки та їх вплив на клінічний розділ вірусного гепатиту В / Торяник І.І., Попова Н.Г., Скляр А.І., Калініченко С.В., Брусник С.В. // Наукове обговорення (Чехія). - 2017. - Вип. 1., № 11. - Р. 3-9. - ISNN 3041-4245. (English)
22.    Застосування бактеріальних лізатів у комлексному лікуванні хворих хронічним декомпенсованим тонзилітом / Мані Ханс, Скляр Н.І., Калініченко С.В., Маркович І.Г. // Аннали Мечниковського Інституту.. - 2017. - № 4. - Р. 46-52. - DOI: 10.5281 / zenodo.1133777 ISSN 2519-4224 http://www.imiamn.org.ua/journal/4_2017/zmist4_2017.html (English)
23.    Структурні та функціональні зміни тканин печінки та їх вплив на клінічний розділ вірусного гепатиту В / Торяник І.І., Попова Н.Г., Скляр А.І., Калініченко С.В., Брусьник С.В. // Наукове обговорення (Чехія). - 2017. - Вип. 1., № 11. - Р. 3-9. - ISNN 3041-4245 (English)
24.    .Імунологічні показники у хворих на хронічний тонзиліт при лікуванні традиційними методами та з застосуванням високоенергетичного лазера / Ханс Мані, Калініченко С.В., Скляр Н.І., Дубініна Н.В. // Вісник проблем біології і медицини. - 2018. - Вип. 1 Т.1 (142). - С. 209-212. DOI: 10.29254/2077-4214-2018-1-1-142-209-212 http://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-1-tom-1-(142),-2018/10310 (English)
25.    Корекція дисбактеріозу товстої кишки у хворих на гострий гепатит В / Скляр А.І., Калініченко С.В., Мелентьєва Х.В., Торяник І.І., Попова Н.Г. // Аннали Мечниковського Інституту - 2018. - N 1. - р.28-31
26.    Патент № 131677 UA, МПК (2018.01) G01N 33/00 G01N 33/50 (2006.01) «Спосіб прогнозування перебігу гострого гепатиту В» / Попов М.М., Скляр А.І., Калініченко С.В., Попова Н.Г., Торяник І.І., Меленьєва Х.В., Попова Л.А., Антушева Т.І. – заявник і патентовласник: Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України». Номер заявки: u 2018 08123. Дата подання заявки: 23.07.2018. Дата публікації: 25.01.2019, Бюл. № 2, 2019.
27.    Мікробіологічний моніторинг за антимікробною резистентністю штамів , виділених в стаціонарах Харківської області / Л.С. Махота, Н.І. Філімонова, С.В. Калініченко, С.Ю. Півненко, Т.І. Антушева // Імунологія та алергологія. Додаток №1. – 2019. - с.69-71