The laboratory of respiratory infections prevention Лабораторія профілактики краплинних інфекцій 

 

Head, M.D., Ph.D.,  D. Hab., professor Eugeny Babych

Бабіч Евгеній Михайлович- завідувач лабораторії


 

 

Research workers:

Vladimir I. Belozersky – the leading research worker, M.D., Ph.D.
Білозерський Володимир Іванович - кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

 
Larisa A. Zhdamarova - the leading research worker, M.D., Ph.D.
Ждамарова Лариса Анатоліївна - кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

1

 

Olena Yu. Isaenko - the senior researcher, M.D., Ph.D., D. Hab.

Ісаєнко Олена Юріївна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник


 

[ISO-сертифікат]The main publications:

 

The patents:

Спосіб підвищення резистентності слизових оболонок дихальних шляхів організму до інфікування збудником дифтерії (в експерименті): пат. 111081 Україна: МПК G09В 23/28, А61К 39/02, А61N 2/00, G 01N 33|569. № u 2016 05695; заявл. 26.05.16; опубл. 25.10.16, Бюл. № 20. 4 с.

Спосіб моделювання транзиторного дифтерійного бактеріоносійства: пат. 112583 Україна: МПК G09B23/28. № u 2016 05783; заявл. 30.05.16; опубл. 26.12. 16, Бюл. № 24. 4 с.

 Monograph:

Yelyseyeva I., Babych Eu., Kivva F. New approaches to development of diphtheria vaccine. Anti-colonization strategy for the development of a combined diphtheria vaccine with bacterial antigen component : study. Publishing House: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2018. 104 p

Guidelines:
Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метабіотичних препаратів. Методичні рекомендації / Бабич Є.М., Калініченко С.В., Рижкова Т.А., Коротких О.О., Скляр А.І., Колесникова І.П., Маслій І.Г. // МОЗ, НАМНУ, УЦНМІПЛР. – Київ, 2016. – 30 с.

Методи оцінки властивостей потенційних пробіотичних штамів лактобацил і біфідобактерій. Методичні рекомендації  / Співак М.Я., Бабич Є.М., Калініченко С.В., Лазаренко Л.М., Мокрозуб В.В., Коротких О.О., Антушева Т.І., Тимошок Н.О., Бабенко Л.П., Демченко О.А., Большакова Г.М., Демченко О.М., Шевчук В.О., Ганова Л.О., Жолобак Н.М. // МОЗ, НАНУ, НАМНУ, УЦНМІПЛР. – Київ, 2016. – 27 с.

The articles:

Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. Поверхневі антигени збудника дифтерії, одержані за допомогою фізичних чинників, як біологічна платформа для розробки комбінованої дифтерійної кандидат-вакцини. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 3 (145). С. 251–256.

Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. Можливі шляхи підвищення безпечності дифтерійних вакцин. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип.1, том 1(142). С. 252–256.

Метаболічна активність клітин як маркер цитотоксичності та імунотропності дериватів пробіотиків / [О. В. Книш, О. Ю. Ісаєнко, О. В. Фалько та ін.]. // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – T.9, №3. – С. 223-228.

Протимікробна активність дериватів біфідобактерій після зберігання в замороженому стані / [О. В. Книш, О. Ю. Ісаєнко, Є. М. Бабич та ін.]. // Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2018. – T.28, №3. – С. 237-248.

Impact of Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus reuteri derivatives on biofilm formation by corynebacteria / О. V. Knysh, O. Yu. Isayenko, O. H. Peretyatko, Ye. M. Babych. // World of Medicine and Biology. – 2018. – Vol. 66, № 4. – С.235-240.


Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. Вивчення адгезивних властивостей поверхневих антигенів C.diphtheriae, одержаних за допомогою каскадної дезінтеграції мікробних клітин різними фізичними факторами. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 3 (5). С. 7–11.

Вплив продуктів метаболізму Lactobacillus rhamnosus GG на тест-культури стафілококів та коринебактерій / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Ківва Ф.В., Балак О.К., Набойченко О.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2, № 136. – С. 246-251.

Протимікробна активність продуктів метаболізму Saccharomyces boulardii відносно тест-культур стафілококів і коринебактерій  / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Зачепило С.В., Савінова О.М., Набойченко О.А. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – Т.54, № 3. – С. 50-55.

Вплив умов зберігання фільтратів бульйонних культур пробіотиків на їхню протимікробну активність / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Компанієць А.М., Осецький О.І., Полянська В.П., Зачепило С.В. // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Вип. 27(4). – С 311-321.

Применение интерференционной микроскопии и лазерного излучения для интенсификации и диагностики технологических процессов в молочной промышленности  / Лисиченко Н.Л., Жила В.И., Васильев В.С., Дорич О.И., Бабич Є.М., Книш О.В., Исаенко Е.Ю, Дроздов А.А., Рыжкова Т.Н. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2017. Вип 186. – С.135–138.


Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. Вплив експериментальних бактеріальних антигенних препаратів збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, на адгезію тест-штамів C.diphtheriae. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип.4, Т.1 (133). С.264–268.,

Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А., Ісаєнко О. Ю. Вивчення специфічної активності експериментальних зразків комплексних протидифтерійних кандидат-вакцин. Одеський медичний журнал. 2016. № 6. С. 16–20.

Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л.А., Колпак С.А. Негативні ефекти, індуковані ад'ювантами вакцин. Актуальні проблеми сучасної медицини. Полтава, 2016. Т. 16. Вип. 2 (54). С.279–286.

Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А., Балак О. А. Дослідження дії дифтерійного бактерійного антигенного препарату, одержаного за допомогою електро-магнітного випромінення надзвичайно високої частоти, на формування гуморального антитоксичного імунітету та колонізаційну резистентність в піддослідних тварин Вісник проблем біології і медицини.- 2015.-Вип.3, Т.2 (93).-С.277-282.

Сучасні напрямки створення та удосконалення пробіотиків  / Калініченко С.В., Коротких О.О., Тіщенко І.Ю. // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 1 (42). – С. 4-10.

Microecological disorders and their modern correction / Kalinichenko S.V., Korotkykh O.O., Tishchenko I.Yu. // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2 (43). – С. 6-12.

Вплив електромагнітного випромінювання та газового складу атмосфери культивування на здатність стафілококів і коринебактерій до біоплівкоутворення  / Попов М.М., Калініченко С.В., Чаусовська Т.А., Бабич Є.М., Коротких О.О., Ківва Ф.В., Коваленко О.І., Балак О.К // Biоmedical and biosocial anthropology. – 2016. - № 26. – С. 45-49.

Елисеева И.В., Бабич Е. М., Ждамарова Л. А., Белозерский В. И., Исаенко Е. Ю., Колпак С. А. /Антиадгезивная стратегия в разработке комплексных противодифтерийных  вакцин как перспективная мера снижения С. diphtheriae среди населения. Журнал «Детские инфекции», М.: 2015.-№ 3.-С.30-33.

Елисеева И.В., Бабич Е. М., Ждамарова Л. А., Белозерский В. И., Исаенко Е. Ю., Колпак С. А. Анти-адгезивная стратегия в разработке комплексных противодифтерийных вакцин как перспективная мера снижения циркуляции C.diphtheriae среди населения. Детские инфекции. М.: 2015. № 3. С. 30–33.

Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А., Балак О. А. Дослідження дії дифтерійного бактерійного антигенного препарату, одержаного за допомогою електро-магнітного випромінення надзвичайно високої частоти, на формування гуморального антитоксичного імунітету та колонізаційну резистентність в піддослідних тварин. Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип. 3. Т. 2 (93). С. 277–282.

Елисеева И. В., Бабич Е. М., Ждамарова Л.А., Белозерский В. И., Колпак С. А. /Негативні ефекти, індуковані ад'ювантами вакцин Актуальні проблеми сучасної медицини.-Полтава, 2016.-Т.16, випуск 2 (54).-С.279-286.


Вплив продуктів метаболізму Lactobacillus rhamnosus GG на тест-культури стафілококів та коринебактерій / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Ківва Ф.В., Балак О.К., Набойченко О.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2, № 136. – С. 246-251.

Протимікробна активність продуктів метаболізму Saccharomyces boulardii відносно тест-культур стафілококів і коринебактерій [Текст] / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Зачепило С.В., Савінова О.М., Набойченко О.А. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – Т.54, № 3. – С. 50-55.

Вплив умов зберігання фільтратів бульйонних культур пробіотиків на їхню протимікробну активність [Текст] / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Компанієць А.М., Осецький О.І., Полянська В.П., Зачепило С.В. // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Вип. 27(4). – С 311-321.

Применение интерференционной микроскопии и лазерного излучения для интенсификации и диагностики технологических процессов в молочной промышленности / Лисиченко Н.Л., Жила В.И., Васильев В.С., Дорич О.И., Бабич Є.М., Книш О.В., Исаенко Е.Ю, Дроздов А.А., Рыжкова Т.Н. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2017. Вип 186. – С.135–138.

Метаболічна активність клітин як маркер цитотоксичності та імунотропності дериватів пробіотиків / [О. В. Книш, О. Ю. Ісаєнко, О. В. Фалько та ін.]. // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – T.9, №3. – С. 223-228.

Протимікробна активність дериватів біфідобактерій після зберігання в замороженому стані / [О. В. Книш, О. Ю. Ісаєнко, Є. М. Бабич та ін.]. // Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2018. – T.28, №3. – С. 237-248.

Impact of Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus reuteri derivatives on biofilm formation by corynebacteria / О. V. Knysh, O. Yu. Isayenko, O. H. Peretyatko, Ye. M. Babych. // World of Medicine and Biology. – 2018. – Vol. 66, № 4. – С.235-240.
Тези:
Єлисеєва І. В., Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Ісаєнко О. Ю., Колпак С. А., Горбач Т. В. Антиадгезивні властивості препаратів поверхневих антигенів C.diphtheriae, одержаних за допомогою електромагнітного випромінення надзвичайно високої частоти  Тези докл. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Епідеміологічні дослідження в клінічній та профілактичній медицині: досягнення та перспективи» 12-13 березня 2015 р., Харків, Україна, присвяченої 210-й річниці Харківського національного медичного університету та 85-річчю кафедри епідеміологіїї.- Харків, 2015.- С.84-85.

New approaches to development of diphtheria vaccine / I.V. Yelyseyeva, Ye.M. Babych, F.V. Kivva, L.A. Zhdamarova, V.I. Belozersky, Ye.Yu. Isaenko, S.A. Kolpak, A.K. Balak // Materials of The II International Scientific Conference on Microbiology and Immunology-the development outlook in the 21st century/, Аpril 2016, Kiev. –P.155-156.

Study of safety of experimental bacterial antigenic preparation of C.diphtheriae  / I.V. Yelyseyeva, Ye.M. Babych, S.A. Kolpak, L.A. Zhdamarova, V.I. Belozersky, A.K. Balak //Матеріали 8-го національного з'їзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи, 13-16 вересня 2016 р., м.Харків. –С.151.
Вивчення можливостей застосування способу визначення глюкози у рідкому субстраті культивування для визначення якості живильного середовища та життєздатності штамів C.diphtheriae / І. В. Єлисеєва, О. Ю. Ісаєнко, Є. М. Бабич, С. А. Колпак, С.В. Калініченко, Л.А. Ждамарова, В.І.Білозерський // Матеріали науково-практичної конференції присвяченої щорічним «Читанням» пам‘яті академіка  Л.В. Громашевського та 120-річчю  ДУ «Інститут епідеміології та Інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук»,12-13 жовтня 2016 р.,м м.Київ.-С.37-

Yelyseyeva I.V., Babych Ye.M., Kivva F.V., Zhdamarova L.A., Belozersky V.I., Isaenko Ye.Yu., Kolpak S.A., Balak A.K. New approaches to development of diphtheria vaccine Materials of The II International Scientific Conference on Microbiology and Immunology-the development outlook in the 21st century/-Kiev, april 2016.-P.155-156.

Yelyseyeva I.V., Babych Ye.M., Kolpak S.A., Zhdamarova L.A., Belozersky V.I., Balak A.K.
Study of safety of experimental bacterial antigenic preparation of C.diphtheriae Матеріали 8-го національного з'їзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи.-Харків, 13-16 вересня 2016.- С.151.

Вплив деяких технологічних параметрів отримання метаболітів лактобактерій на їх протимікробні властивості / Книш О.В., Ісаєнко О.Ю., Бабич Є.М., Балак О.К., Набойченко О.А. // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 130-річчу Державної установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України», 18-19 травня 20017 р., м. Харків. - С. 90-91.

Протистафілококова активність метаболітів лактобактерій / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Савінова О.М., Балак О.К., Набойченко О.А. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Ліки - людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів". – 2017. – С. 152–153.

Идентификация молочнокислых бактерий в интерференционных цветах  / Жила В.И., Васильев В.С., Лисиченко Н.Л., Дорич О.В., Бабич Е.М., Кныш О.В., Исаенко Е.Ю., Дроздов А.А., Рыжкова Т.Н. // Матеріали XLVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології» 25-27 травня 2017 р., м. Харків, -  С.108-109.

Лазерное облучение молочних бактерій / Жила В.И., Васильев В.С., Лисиченко Н.Л., Дорич О.В., Бабич Е.М., Кныш О.В., Исаенко Е.Ю., Дроздов А.А., Рыжкова Т.Н. // Матеріали XLVII науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології», 12-14 жовтня 2017р., м.Харків. - С.106-107.

Лазерна обробка лактобактерій і грибів / Жила В.И., Васильев В.С., Лисиченко Н.Л., Кныш О.В., Исаенко Е.Ю. // Матеріали XLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 12-14 жовтня 2017 р., м.Харків. - С.126-127.

Антибактериальные свойства дезинтегратов L. rhamnosus GG по отношению к представителям рода Corynebacterium.  / Исаенко Е. Ю., Кныш О. В., Бабич Е. М., Антушева Т. И., Балак А. К., Набойченко Е. А. // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей І Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 жовтня 2018 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. –с. 104-105.

Вплив дериватів Bifidobacterium bifidum на проліферативну активність пробіотичних бактерій. / Книш О.В., Ісаєнко О.Ю., Бабич Є.М., Набойченко О.А., Балак О.К. // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей І Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 жовтня 2018 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. –с. 117-118.
 
Чувствительность некоторых представителей энтеробактерий к продуктам метаболизма лактобактерий / Исаенко Е.Ю., Кныш О.В., Бабич Е.М., Набойченко Е.А., Балак А.К // Всероссийская научно-практическая конференция.– Барнаул: Изд-во ИПП «Алтай», 2017. – С. 169 – 170.

Влияние продуктов метаболизма лактобактерий на жизнеспособность Pseudomonas aeruginosa [Текст] / Исаенко Е.Ю., Кныш О.В., Бабич Е.М., Набойченко Е.А., Балак А.К. // Российско-китайский конгресс по медицинской микробиологии, эпидемиологии и клинической микологии (XX Кашкинские чтения). Тезисы докладов. Проблемы медицинской микологии. – 2017. - Т. 19, № 2. - С.71.

Влияние процедуры замораживания-оттаивания на сохранность противомикробной активности продуктов метаболизма лактобактерий [Текст] / Кныш О.В., Исаенко Е.Ю., Бабич Е.М., Набойченко Е.А., Балак А.К. // Российско-китайский конгресс по медицинской микробиологии, эпидемиологии и клинической микологии (XX Кашкинские чтения). Тезисы докладов. Проблемы медицинской микологии. – 2017. - Т. 19, № 2. - С.79

 

 

The main research projects of the laboratory:

 

  1. «Study of influence of metabolites and native superficial antigen substances of microflora of nasopharynx on general and adaptive resistance of macroorganism»
  2. «To determine the effect of pertussis-diphtheria antigens on the cell-mediated immunity and justify the conceptual positions of the development of vaccines in the forced mode»
  3. «Microbiological characteristic of new structural and metabolic complexes of lacto- and bifido- probiotics»