Лабораторія клінічної імунології та алергології  (ЛКІА)


Зав. лабораторією клінічної імунології та алергології – д.мед.н., проф. Коляда Тетяна ІванівнаСписок співробітників лабораторії клінічної імунології та алергології

Макієнко Н.В. – старший науковий співробітник, д.мед.н.

Тупотілов О.В. –  науковий співробітник

Скляр А.І. – науковий співробітник, к.мед.н.

Вдовіченко Н.І. – науковий співробітник


[Поточний ISO-сертифікат]Список опублікованих наукових праць ЛКІА

 1. Кучма И.Ю., Овчаренко С.В., Коляда О.Н., Почуева Т.В., Ямпольская Е.Е. Особенности иммунологических показателей при хроническом тонзиллите, ассоциированном с вирусом Эпштейна-барр у взрослых. Анали Мечниківського інституту. № 3.   2014: 50-55 URL: http://www.imiamn.org.ua/journal/3_2014/DPF/11.pdf
 2. Коляда Т. І., Вдовіченко Н. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. Характеристика системного та місцевого імунітету хворих на хронічний тонзиліт. Аннали Мечниковського інституту. № 3. 2014: 45-49. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2014_3_10.pdf    
 3. Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Вдовіченко Н. І., Літвиненко О. Ю. Застосування препаратів на основі бактеріальних лізатів у терапії хронічного тонзиліту у пацієнтів з ревматоїдним артритом. Аннали Мечниковського інституту. № 4. 2014: 73-77. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2014_4_12.pdf    
 4. Вдовіченко, Н. І., Тупотілов О. В., Бойко А. А., Коляда О. М. Особливості порушень гуморальної ланки імунітету у хворих хронічний тонзиліт при наявності цукрового діабету та їх корекція. Аннали Мечниковського інституту. № 2. 2015: 215-219. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2015_2_41.pdf
 5. Макаревич, В. А. Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. Імунні порушення у пацієнтів з герпетичною інфекцією ротоглотки та їх корекція. Аннали Мечниковського інституту. № 4.  2015: 46-53. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2015_4_7.pdf
 6. Макаревич В. А., Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. Порушення імунної реактивності у пацієнтів з герпетичним стоматитом та їх корекція.  Вісник проблем біології і медицини.  2015. Випуск 4, том 2 (125). С. 196-201.
 7. Макаревич В.А., Коляда Т.И. Модулирующее влияние герпетической вакцины на регуляцію цитотоксического потенциала лимфоцитов моноцитами периферической крови. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal).  № 2. 2015: 102-106.
 8. Makarevich V.A. The functional characteristics of peripheral blood monocytes in patients with recurrent herpes simplex infection. News of Science and Education. № 14 (38). 2015: 20-25.
 9. Коляда Т.И., Макаревич В.А. Роль моноцитарной фракции мононуклеаров периферической крови в регуляции цитотоксического потенциала лимфоцитов при герпетической инфекции. Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье».  № 4. 2015: 47-50.
 10. Коляда Т. И., Зеленская А. Д., Тупотилов А. В. Современные методы исследования биомаркеров рассеянного склероза. Аннали Мечниковського інституту. №4. 2016: 27-33. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2016_4_5.
 11. Патент № 113284 (UA); МПК (2006.01) A61K 39/02. Спосіб лікування хворих на хронічний тонзиліт у поєднанні з атопічним дерматитом / Коляда Т. І., Молєва В. І., Тупотілов О. В., Зеленська А. Д., Бойко А. А., Коляда О. М. ; ДУ«ІМІ НАМН» . – З. № 201606655 ; заявл. 17.06.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2
 12. Патент № 113498 (UA); МПК (2006.01) G01N 33/53, A61K 39/02. Спосіб вибору тактики лікування хворих на хронічний тонзиліт у сполученні з атопічним дерматитом / Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Зеленська А. Д., Бойко А. А., Коляда О. М. ; ДУ«ІМІ НАМН» . – З. № 201608731 ; заявл. 11.08.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2
 13.  Kolyada T. І., Negreba T. V., Tupotilov O. V., Bilozorov O. P., Zelenska A. D., Kolyada O. M., Shvydka O. V., Belyavtseva O. I. Disease-associated HLA-DR polymorphism, clinical and immunological characteristics of multiple sclerosis patients in the northeastern region of Ukraine.  Annals of Mechnikov Institute. 2017. № 4. P. 21–25. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.1133767 (accessed 4 January 2018).
 14. Zelenska A. D., Tupotilov O. V., Kolyada T. I. The role of Epstein-Barr virus and human endogenous retroviruses in the pathogenesis of multiple sclerosis. Аннали Мечниківського інституту. 2018. № 1. С. 32-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2018_1_7.
 15. Тупотілов О. В., Коляда Т. І. Цитокіногенез при TLR-опосередкованій активації моноцитів периферичної крові у хворих з розсіяним склерозом. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип.3 (145). С. 181-187.