Нормативні документи
освітнього процесу

Загальнодержавні нормативно-правові документи


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. [ Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 р. № 2145-VIII (чинний, редакція від редакція від 02.10.2021 р.)]

  [ Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (чинний, редакція від 02.10.2021 р.)]

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (чинний, редакція від 23.07.2020 р., втратив чинність 01.01.2022 р.)

  Постанова КМУ № 579 від 12.09.2015 р. "Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність"

  Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"

  Постанова КМУ № 347 від 10.05.2018 р. "Про внесення змін до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187"

  Постанова КМУ № 365 від 24.03.2021 р. "Про внесення змін до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187"

  Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. "Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

  Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (редакція від 01.07.2021 р.)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (чинний, прийняття 31.12.2019 р.)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 р. № 943 «Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. № 186 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 178 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва»

  Постанова від 16.06.2021 р. № 620 «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. № 762 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

  Постанова КМУ №44 від 12.01.2022 р. "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії"

  Постанова КМУ від 21.03.2022 р. № 341 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44»

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. Наказ МОН від 14.09.2011 р. № 1058 «Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» (чинний, редакція від 13.07.2012 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 р. за №1167/19905)

  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1059 від 14.09.2011 р. "Положення про спеціалізовану вчену раду"

  Наказ МОН від 17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 р. за № 1851/22163; втрата чинності від 22.10.2019 р.)

  Наказ МОН від 14.07.2015 р.  № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» (чинний, редакція від 14.07.2015 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 р. за №885/27330)

  Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266"

  Наказ МОН України № 13 від 14.01.2016 р. "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" (зі змінами)

  Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 р. "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

  Наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р. "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

  Наказ МОН України № 977 від 11.07.2019 р. "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

  Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 р. "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

  Наказ МОН від 30.10.2020 р. № 1341 «Про затвердження методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

  Наказ МОН від 04.12.2020 р. № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

  Наказ МОН України від 05.01.2021 р. № 18 «Про внесення змін до Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

  Наказ МОН України № 102 від 25.01.2021 р. "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки"

  Наказ МОН України № 164 від 10.02.2021 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка"

  Наказ МОН України від 29.04.2021 р. № 487 «Про внесення змін до наказів МОН від 02.07.2020 р. № 886, від 24.09.2020 № 1188 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»

  Наказ МОН України від 29.06.2021 р. № 735 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства»

  Наказ МОН України від 16.02.2022 р. № 186 «Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників»

  Наказ МОН від 16.02.2022 р. № 187 щодо скасування наказу МОН від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладі»

  Наказ МОН України від 01.04.2022 р. № 286 «Про продовження строку повноважень членів сектору вищої освіти та членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»

 

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Лист МОН від 30.10.2019 р. № 1/11-9518 Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»