Спеціалізована вчена рада Д 64.618.01

 
Спеціалізована вчена рада в Інституті функціонує з 1991 року.
Наказом МОН України від 07.11.2018 року № 1218 спеціалізованій вченій раді надано право на період з 07.11.2018 до 31.12.2020 року приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями :

03.00.07 – мікробіологія,

14.03.08 – імунологія та алергологія

 Склад спеціалізованої вченої ради  Д 64.618.01 затверджено у кількості 19 осіб:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

1.

Попов Микола Миколайович

(голова)

д.мед.н.

14.03.08

2.

Бабич Євгеній Михайлович

(заступник голови)

д.мед.н.

03.00.07

3.

Бруснік Світлана Василівна
(вчений секретар)

к.мед.н.

03.00.07

4.

Бірюкова Світлана Василівна
(заступник голови)

д.мед.н.

03.00.07

5.

Білозоров

Олексій Павлович

д.мед.н.

14.03.08

6.

Волянський

Андрій Юрійович

д.мед.н.

14.03.08

7.

Карабан

Олег Михайлович

д.мед.н.

14.03.08

8.

Коляда

Тетяна Іванівна

д.мед.н.

14.03.08

9.

Лісяний

Микола Іванович

д.мед.н.

14.03.08

10.

Мінухін

Валерій Володимирович

д.мед.н.

03.00.07

11.

Мішина

 Марина Митрофанівна

д.мед.н.

03.00.07

12.

Морозова

Неллі Сергіївна

д.мед.н.

03.00.07

13.

Ніколаєва

Людмила Григорівна

д.мед.н.

14.03.08

14.

Панченко

Людмила Олександрівна

д.мед.н.

03.00.07

15.

Похил

Сергій Іванович

д.мед.н.

03.00.07

16.

Савінова

Олена Михайлівна

д.мед.н.

03.00.07

17.

Філімонова

Наталія Ігорівна

д.мед.н.

03.00.07

18.

Фролов

Олександр Кирилович

д.мед.н.

14.03.08

19.

Чернуський

Вячеслав Григорович

д.мед.н.

14.03.08


Автореферати дисертаційних робіт, запланованих до захисту в 2019 році:

Лядова Тетяна Іванівна

Дисертаційні роботи, заплановані до захисту в 2019 році:


Лядова Тетяна Іванівна


Відгуки офіційних опонентів на дисертаційні роботи:

1. Відгук проф. Кузнецової на дисертацію Лядової Тетяни Іванівни
2. Відгук проф. Курченка на дисертацію Лядової Тетяни Іванівни
3. Відгук проф. Ходак на дисертацію Лядової Тетяни Іванівни

Нормативні документи:

1. Постанова Кабінету міністрів від 24 липня 2013 р. № 567 «Порядок присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

2. «Положення про спеціалізовану вчену раду», затверджене наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908

3. Наказ МОН України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій
 на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

4. Експертна оцінка основних положень дисертації

5.Порядок подачі дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради

6. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

7. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

8. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОНУ № 40 від 12.01.2017)

9. ДСТУ 8302_2015 Бібліографія

Контактна інформація:

Голова ради                                     Попов Микола Миколайович        тел. (057) 731-31-51

Заступник голови ради                   Бабич Євгеній Михайлович           тел. (057) 731-16-42

Вчений секретар                              Бруснік Світлана Василівна           тел. (057) 731-41-84

Технічний секретар                         Давиденко Марина Борисівна       тел. (057) 731-41-84

E-mail: specradad6461801@ukr.net