Спеціалізована вчена рада Д 64.618.01

 
Спеціалізована вчена рада в Інституті функціонує з 1991 року.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014 р.
Спеціалізованій вченій раді Д 64.618.01 надано право проводити захисти дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями
:

03.00.07 – мікробіологія,

14.03.08 – імунологія та алергологія

 Склад спеціалізованої вченої ради  Д 64.618.01 затверджено у кількості 19 осіб:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

1.

Попов Микола Миколайович

(голова)

д.мед.н.

14.03.08

2.

Бабич Євгеній Михайлович

(заступник голови)

д.мед.н.

03.00.07

3.

Бруснік Світлана Василівна
(вчений секретар)

к.мед.н.

03.00.07

4.

Бірюкова Світлана Василівна
(заступник голови)

д.мед.н.

03.00.07

5.

Білозоров

Олексій Павлович

д.мед.н.

14.03.08

6.

Волянський

Андрій Юрійович

д.мед.н.

14.03.08

7.

Карабан

Олег Михайлович

д.мед.н.

14.03.08

8.

Коляда

Тетяна Іванівна

д.мед.н.

14.03.08

9.

Лісяний

Микола Іванович

д.мед.н.

14.03.08

10.

Мінухін

Валерій Володимирович

д.мед.н.

03.00.07

11.

Мішина

 Марина Митрофанівна

д.мед.н.

03.00.07

12.

Морозова

Неллі Сергіївна

д.мед.н.

03.00.07

13.

Ніколаєва

Людмила Григорівна

д.мед.н.

14.03.08

14.

Панченко

Людмила Олександрівна

д.мед.н.

03.00.07

15.

Похил

Сергій Іванович

д.мед.н.

03.00.07

16.

Савінова

Олена Михайлівна

д.мед.н.

03.00.07

17.

Філімонова

Наталія Ігорівна

д.мед.н.

03.00.07

18.

Фролов

Олександр Кирилович

д.мед.н.

14.03.08

19.

Чернуський

Вячеслав Григорович

д.мед.н.

14.03.08


Автореферати дисертаційних робіт, запланованих до захисту в 2018 році:

Гушилик Борис Іванович

Шейх Саджаде Мохаммадреза

Давидова Тетяна Володимирівна

Христян Геннадій Євгенович

Степанський Дмитро Олександрович

Частій Тетяна Володимирівна

Лядова Тетяна Іванівна

Дисертаційні роботи, заплановані до захисту в 2018 році:

Гушилик Борис Іванович

Шейх Саджаде Мохаммадреза

Частій Тетяна Володимирівна

Степанський Дмитро Олександрович

Давидова Тетяна Володимирівна

Христян Геннадій Євгенович

Лядова Тетяна Іванівна


Відгуки офіційних опонентів на дисертаційні роботи:

1. Відгук проф. Чернуського на дисертацію Бондаренко Тетяни Миколаївни
2. Відгук проф. Курченко на дисертацію Бондаренко Тетяни Миколаївни

1. Відгук проф. Філімонової на дисертацію Мельника Анатолія Леонідовича
2. Відгук проф. Корнійчук на дисертацію Мельника Анатолія Леонідович

1. Відгук проф. Коваль на дисертацію Гушилика Бориса Івановича 
2. Відгук проф. Мінухіна на дисертацію Гушилика Бориса Івановича

1. Відгук проф. Рекалової на дисертацію Шейх Саджаде Мохаммадреза
2. Відгук проф. Чернуського на дисертацію Шейх Саджаде Мохаммадреза

1. Відгук проф. Палія на дисертацію Степанського Дмитра Олександровича
2. Відгук проф. Бірюкової на дисертацію Степанського Дмитра Олександровича
3. Відгук проф. Климнюка на дисертацію Степанського Дмитра Олександровича

1. Відгук проф. Карабана на дисертацію Давидової Тетяни Володимирівни
2. Відгук проф. Курченко на дисертацію Давидової Тетяни Володимирівни

1. Відгук проф. Похила на дисертацію Частій Тетяни Володимирівни
2. Відгук проф. Кременчуцького на дисертацію Частій Тетяни Володимирівни

1. Відгук проф. Сидорчука на дисертацію Христяна Геннадія Євгеновича
2. Відгук проф. Мінухіна на дисертацію Христяна Геннадія Євгеновича

1. Відгук проф. Кузнецової на дисертацію Лядової Тетяни Іванівни
2. Відгук проф. Курченка на дисертацію Лядової Тетяни Іванівни
3. Відгук проф. Ходак на дисертацію Лядової Тетяни Іванівни

Нормативні документи:

1. Постанова Кабінету міністрів від 24 липня 2013 р. № 567 «Порядок присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

2. «Положення про спеціалізовану вчену раду», затверджене наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908

3. Наказ МОН України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій
 на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

4. Експертна оцінка основних положень дисертації

5.Порядок подачі дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради

6. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

7. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

8. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОНУ № 40 від 12.01.2017)

Контактна інформація:

Голова ради                                     Попов Микола Миколайович        тел. (057) 731-31-51

Заступник голови ради                   Бабич Євгеній Михайлович           тел. (057) 731-16-42

Вчений секретар                              Бруснік Світлана Василівна           тел. (057) 731-41-84

Технічний секретар                         Давиденко Марина Борисівна       тел. (057) 731-41-84

E-mail: specradad6461801@ukr.net