Спеціалізована вчена рада Д 64.618.01

 

Спеціалізована вчена рада в Інституті функціонує з 1991 року.

Наказом МОН України від 07.11.2018 року № 1218 спеціалізованій вченій раді надано право на період з 07.11.2018 до 31.12.2020 року приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.03.08 «Імунологія та алергологія» та 03.00.07 «Мікробіологія».

 :

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

1.

Попов Микола Миколайович

(голова)

д.мед.н.

14.03.08

2.

Бабич Євгеній Михайлович

(заступник голови)

д.мед.н.

03.00.07

3.

Воронкіна

Ірина Анатоліївна

к.мед.н.

03.00.07

4.

Білозоров

Олексій Павлович

д.мед.н.

14.03.08

5.

Бірюкова

Світлана Василівна

д.мед.н.

03.00.07

6.

Волянський

Андрій Юрійович

д.мед.н.

14.03.08

7.

Коляда

Тетяна Іванівна

д.мед.н.

14.03.08

8.

Курченко

Андрій Ігорович

д.мед.н.

14.03.08

9.

Мінухін

Валерій Володимирович

д.мед.н.

03.00.07

10.

Мішина

Марина Митрофанівна

д.мед.н.

03.00.07

11.

Морозова

Неллі Сергіївна

д.мед.н.

03.00.07

12.

Похил

Сергій Іванович

д.мед.н.

03.00.07

13.

Савінова

Олена Михайлівна

д.мед.н.

03.00.07

14.

Філімонова

Наталія Ігорівна

д.мед.н.

03.00.07

15.

Фролов

Олександр Кирилович

д.мед.н.

14.03.08

16.

Чернуський

Вячеслав Григорович

д.мед.н.

14.03.08

 


Автореферати дисертаційних робіт, запланованих до захисту в 2019 році:

Паталаха Олена Валеріївна
Сорокіна Ольга Георгіївна
Назаренко Олександр Павлович
Кучма Максим Вячеславович
Скляр Анатолій Іванович

Дисертаційні роботи, заплановані до захисту в 2019 році:


Паталаха Олена Валеріївна
Сорокіна Ольга Георгіївна

Назаренко Олександр Павлович

Кучма Максим Вячеславович

Скляр Анатолій Іванович


Відгуки офіційних опонентів на дисертаційні роботи:

Відзив професора Фролова на дисертацію Сорокіної
Відзив професора Бабаджана на дисертацію Сорокіної

Відзив професора Господарського на дисертацію Паталаха
Відзив професора Чернуського на дисертацію Паталаха

Відзив професора Рекалової на дисертацію Назаренка
Відзив професора Чернуського на дисертацію Назаренко

Відзив професора Карабана на дисертацію Кучми
Відзив доцента Бісюка на дисертацію Кучми

Відзив професора Курченка на дисертацію Скляр
Відзив професора Господарського на дисертацію Скляр

Нормативні документи:

1. Постанова Кабінету міністрів від 24 липня 2013 р. № 567 «Порядок присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

2. «Положення про спеціалізовану вчену раду», затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908

3. Наказ МОН України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій
 на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

4. Експертна оцінка основних положень дисертації

5.Порядок подачі дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради

6. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОНУ № 40 від 12.01.2017)

8. Про затвердження положення Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

9. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

10. ДСТУ 8302_2015 Бібліографія

Контактна інформація:

Голова ради                                      Попов Микола Миколайович          тел. (057)731-31-51

Заступник голови ради                   Бабич Євгеній Михайлович             тел. (057) 731-16-42

Вчений секретар                              Воронкіна Ірина Анатоліївна           тел. (057) 731-42-62

Технічний секретар                          Давиденко Марина Борисівна        тел. (057) 731-41-84

E-mail: specradad6461801@ukr.net