Аспірантура та докторантура

 

[Ліцензія на провадження освітньої діяльньності у сфері вищої освіти на третьому освтньо-науковому рівні]


[Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)]

[Згода на обробку та збір  персональних даних]

[Правила прийому до аспірантури в ДУ "ІМІ НАМН" в 2021 році]

[Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 14.03.08 - "імунологія та алергологія"]

[Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 03.00.07 - "мікробіологія"]

[Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 222-"Медицина"]

[Робоча програма підготовки доктора філософії за спеціальністю "Мікробіологія"]

[Робоча програма підоготовки доктора філософії за спеціальністю "Імунологія та алергологія"]

Контактна інформація:

Воронкіна Ірина Анатоліївна           тел. (057) 731-42-62