Бланки (документи, інструкції, конференції):

[ Статут Інституту ]
[ Довідка про неприбутковість Інституту]
[ Свідоцтво про внесення Інституту до Деравного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави ] 
[ Свідоцтво про державну атестацію наукової установи ]
[ ДСТУ 3008-2015 Правила оформлення звітів ]
[ Реєстр обов'язкової розсилки методичних документів ]
[ Методичні вказівки з підготовки патентного звіту (пошуку) ]
[ Методичні рекомендації. Технологія підготовки ]

Атестація наукових співробітників:

[Положення про атестацію наукових працівників ДУ "ІМІНАМН" ]

Матеріали конкурскої комісії:

[Склад та контактна інформація конкурсної комісії ]
[Правила проведення конкурсу на вакантну посаду]
[Список документів для подання їх в конкурсну комісію]
[Згода на обробку персональних даних ]
[Заява на учать в конкурсі на вакантну посаду ]
[Протокол засідання конкурсної комісії ]

Обяви